Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Sürücü Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri Yaş Sınırı Uygulaması Hakkında Duyuru

SRC türü ( SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan sürücüler başvuru yapabilecek olup, başvurular yine Bölge Müdürlüklerimiz üzerinden kabul edilecektir.

 

Bölge Müdürlüğümüzce; *Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sağlık Raporu (Ek-7 Rapor), *Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince  düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu, taranıp U-Net Otomasyon Sistemine yüklenecek olup, ayrıca raporların geçerlilik tarihleri de sisteme girilecektir. 

 

Başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi, 31.12.2023 tarihini geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır. Ancak, bu süre içerisinde ibraz edilen raporların herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge Müdürlüklerimiz üzerinden Bakanlığımıza ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke edilecek (geçersiz sayılacak) olup, bu süre içerisinde belge kullanılmayacaktır. Raporların geçerlilik süreleri ise Sürücü Türü Sağlık Raporları için Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik çerçevesinde aksi belirtilmedikçe veriliş tarihinden itibaren 2  (iki)  yıl,    Psikoteknik Raporları için ise veriliş tarihinden itibaren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen 5 (beş) yıllık süre kabul edilip sisteme girilecektir.