SRC- ODY- ÜDY

SORGULAR
Anayasanın 20. maddesinin son fıkrası uyarınca; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Mesleki yeterlilik belgeleri "e-devlet" üzerinden takip edilecektir.